NORTH AEGEAN SLOPS

Γραφεία σε Θεσσαλονίκη - Βόλο - Πειραιά

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ολοκληρωμένες Λύσεις & Υπηρεσίες

ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σε πολλά σημεία σε όλη την Ελλάδα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Άμεση ετοιμότητα επέμβασης

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Εξειδικευμένα μέσα, εξοπλισμός και προσωπικό

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Συμβάλλοντας στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σύγχρονος στόλος πλωτών μέσων

Διαχείριση Επικίνδυνων & Μη Αποβλήτων

Διαχείριση Επικίνδυνων & Μη Αποβλήτων

Πρόληψη & Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης

Πρόληψη & Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης

Παροχή Λιμενικών Αναγκών

Παροχή Λιμενικών Αναγκών

Υπηρεσίες Καθαριότητας

Υπηρεσίες Καθαριότητας

Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Φορτώσεις Δημητριακών - Φόρμα για σιτηρά

Φορτώσεις Δημητριακών - Φορμα για σταρια

Εγνατία Οδός - Καθαρισμός ΜΕΡ

Εγνατία Οδός - Καθαρισμός ΜΕΡ

Χωματουργικές Εργασίες & Μηχανήματα Έργου

Χωματουργικές Εργασίες

Μεταφορές & Φορτώσεις Προϊόντων

Ενοικιάσεις Μηχανημάτων Έργου

Ευκολίες υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων

Μεταγγίσεις & θέρμανση φορτίων σε ξηρά & θάλασσα

Blog

09.05.2018 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του  Α.Π.Θ. στην North Aegean Slops Α.Ε.
09.05.2018 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. στην North Aegean Slops Α.Ε.
24.05.18 Ενημέρωση για την επεξεργασία  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
24.05.18 Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
14.01.2018 Αντιμετώπιση ρύπανσης στις εγκαταστάσεις πόσιμου ύδατος της ΕΥΑΘ
14.01.2018 Αντιμετώπιση ρύπανσης στις εγκαταστάσεις πόσιμου ύδατος της ΕΥΑΘ
14.09.2017 Αποτροπή πετρελαϊκής ρύπανσης στις ακτές του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης λόγω της βύθισης του πετρελαιοφόρου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ».
14.09.2017 Αποτροπή πετρελαϊκής ρύπανσης στις ακτές του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης λόγω της βύθισης του πετρελαιοφόρου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ».

{loadmodule mod_newsgrid,Blog}

Για τρίτη συνεχή χρονιά, φοιτητές του μαθήματος «Μεταφορές και  Περιβάλλον», με διδάσκοντες τους κ.κ. Βούγια Σπύρο και Παλάντζα  Γιώργο, επισκέφτηκαν τα γραφεία της εταιρείας μας, στο πλαίσιο εξωστρέφειας του μαθήματος σε σχέση με την αγορά εργασίας.

Γραφεία της Waolia Environmental Services

Στόχος της επίσκεψης ήταν να ενημερωθούν οι φοιτητές για τα θέματα και  τις ανάγκες σε μελέτες και παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών που "τρέχουν" σήμερα στην αγορά εργασίας του πολιτικού μηχανικού,  καθώς και να έρθουν σε επαφή με πραγματικούς χώρους εργασίας.

Κατά τη συνάντηση, διάρκειας μιάμιση περίπου ώρας, οι φοιτητές ενημερώθηκαν σχετικά από εκπροσώπους των εταιρειών "WAOLIA  ENVIRONMENTAL SERVICES", "NORTH AEGEAN SLOPS A.E." και "ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ", έγινε συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων και απαντήθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα και απορίες που τέθηκαν.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της North Aegean Slops  A.E., κ. Ηλίας Ορφανίδης, υποδέχτηκε τους φοιτητές και τον κ.  Παλάντζα, παρουσίασε το προφίλ της εταιρείας, ενημέρωσε για επιμέρους επαγγελματικές προοπτικές και ανέλυσε σειρά ζητημάτων που άπτονται της  επαγγελματικής παρουσίας και πορείας ενός στελέχους σε μια εταιρεία.

Η εταιρεία μας ενθαρρύνει και υποστηρίζει τέτοιες εκπαιδευτικές  επισκέψεις, από Πανεπιστήμια και άλλους εκπαιδευτικούς-ερευνητικούς  φορείς, που μόνο θετικά οφέλη έχουν να προσφέρουν στους νέους, ενώ  ταυτόχρονα δημιουργούνται πεδία συνεργασίας μεταξύ του πανεπιστημίου και των αποφοίτων του, με την εταιρεία μας.

 

{loadmodule mod_newsgrid,Blog}

Η NORTH AEGEAN SLOPS A.E. ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε ισχύ από την 25/05/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας, προσωπικού χαρακτήρα, και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας, η οποία θα κοινοποιηθεί και σε κάθε προμηθευτή και συναλλασσόμενο της εταιρείας που είναι φυσικό πρόσωπο ή ως φυσικό πρόσωπο πουν εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο.
Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με τη NORTH AEGEAN SLOPS A.E. όπως ενδεικτικά σε Πελάτες και Προμηθευτές που διατηρούν μόνιμη ή περιοδική σχέση συνεργασίας με την NORTH AEGEAN SLOPS A.E. στους νόμιμους ανά περίπτωση εκπροσώπους αυτών καθώς και στους ειδικούς ή καθολικούς τους διαδόχους, σε εκπροσώπους νομικών προσώπων και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχει συναλλακτικές σχέσεις με την NORTH AEGEAN SLOPS A.E.
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της NORTH AEGEAN SLOPS A.E., είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει η NORTH AEGEAN SLOPS A.E. από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματός αυτού ή της ίδιας της NORTH AEGEAN SLOPS A.E.
Η NORTH AEGEAN SLOPS A.E., σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους. Από τον ανωτέρω ορισμό της “επεξεργασίας” σημαίνει ότι σε μια υπηρεσία στην έννοια αυτή υπάγεται τόσο η αυτοματοποιημένη, όσο και η δια χειρός επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ιδίως:


A. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και από πού τα συλλέγουμε
Η NORTH AEGEAN SLOPS A.E. επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε στην NORTH AEGEAN SLOPS A.E. εσείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί σας και τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την NORTH AEGEAN SLOPS A.E., υφιστάμενων ή μελλοντικών ανάλογα με το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές της. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στην NORTH AEGEAN SLOPS A.E. πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με δική σας επιμέλεια άμεσα, σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο από τη NORTH AEGEAN SLOPS AE για τη διατήρηση των συναλλακτικών σας σχέσεων ή σε εκπλήρωση υποχρέωσης της NORTH AEGEAN SLOPS A.E. που απορρέει από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.
Η NORTH AEGEAN SLOPS A.Ε. επεξεργάζεται επίσης δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ή περιέρχονται σε γνώση της από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου και τα οποία είναι απαραίτητα είτε για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της ίδιας της NORTH AEGEAN SLOPS A.E. ή τρίτου προσώπου, είτε για την εκπλήρωση καθηκόντων της που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον (π.χ. φορολογικοί και ασφαλιστικοί φορείς).
Για την έναρξη και τη διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης της με τους Πελάτες της και τους Προμηθευτές της η NORTH AEGEAN SLOPS A.E. συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία ταυτότητας/ διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης, μόνιμο τόπο κατοικίας, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αλληλογραφίας, επαγγελματικά στοιχεία και διεύθυνση εργασίας, αριθμό φορολογικού μητρώου, φορολογική κατοικία, τηλέφωνο (σταθερό ή/και κινητό), καθώς και δείγμα υπογραφής (φυσικής ή ηλεκτρονικής).
Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την NORTH AEGEAN SLOPS A.E. είναι απαραίτητη για την έναρξη, την εκτέλεση και τη διατήρηση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων. Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης της συνεργασίας σας με την NORTH AEGEAN SLOPS A.E.

Β. Νομιμότητα επεξεργασίας
Η NORTH AEGEAN SLOPS A.E. επεξεργάζεται νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον η επεξεργασία:
Είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την NORTH AEGEAN SLOPS A.E. και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ σας συμβάσεων .
Είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της NORTH AEGEAN SLOPS A.E. με έννομη υποχρέωσή της ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της που απορρέουν από τις συναλλακτικές σας σχέσεις με την NORTH AEGEAN SLOPS A.E. ή από άλλα δικαιώματά της που απορρέουν από το νόμο.
Είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντός της που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
Βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας, εφόσον η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

Γ. Ανάκληση συγκατάθεσης
Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας μπορεί να υποβληθεί εγγράφως μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση quality@northaegeanslops.gr.


Δ. Σκοποί επεξεργασίας
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά:
Την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την NORTH AEGEAN SLOPS A.E., την ορθή εκτέλεση των μεταξύ σας συμβάσεων και οποιασδήποτε τραπεζικής συναλλαγής, την εξέταση αιτημάτων για την παροχή προϊόντων /υπηρεσιών της NORTH AEGEAN SLOPS A.E., την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της NORTH AEGEAN SLOPS A.E. ως υπεύθυνης ή εκτελούσας την επεξεργασία και την άσκηση των νόμιμων και συμβατικών της δικαιωμάτων.
Την καταχώριση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως εντολών σας προς την NORTH AEGEAN SLOPS A.E. οι οποίες χορηγούνται είτε εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικώς, για την κατάρτιση των συναλλαγών και για λόγους προστασίας των συναλλαγών.
Την ικανοποίηση των πάσης φύσεως απευθυνόμενων προς την NORTH AEGEAN SLOPS A.E. αιτημάτων ή την εξέταση παραπόνων σας αναφορικά με προσφερόμενα από την NORTH AEGEAN SLOPS A.E. προϊόντα και υπηρεσίες.
Την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων της NORTH AEGEAN SLOPS A.E. που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. φορολογικές και ασφαλιστικές διατάξεις).
Την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της NORTH AEGEAN SLOPS A.E. που συνέχονται ενδεικτικά με τη διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεών της ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων εξωδικαστικής /εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Ε. Χρόνος τήρησης δεδομένων
Η NORTH AEGEAN SLOPS A.E. διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. και σε περίπτωση που έχει συναφθεί σχετική σύμβαση συνεργασίας, για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης με την NORTH AEGEAN SLOPS A.E..
Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των πέντε ετών.
Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι των επιχειρηματικών και λειτουργικών μονάδων της NORTH AEGEAN SLOPS A.E., εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των συμβατικών, νομίμων και κανονιστικών τους υποχρεώσεων καθώς και οι εκάστοτε λογιστές και ορκωτοί ελεγκτές της NORTH AEGEAN SLOPS A.E..

ΣΤ. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η NORTH AEGEAN SLOPS A.E. δεν διαβιβάζει ή γνωστοποιεί προσωπικά σας δεδομένα της σε τρίτους, εκτός εάν πρόκειται για: Επιχειρήσεις προς τις οποίες έχει αναθέσει, μερικά ή ολικά την για λογαριασμό της εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και οι οποίες έχουν αναλάβει έναντι της NORTH AEGEAN SLOPS AE.. δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας είτε α) στο πλαίσιο μεταξύ τους συμβατικής σχέσης με την οποία καθορίζεται το αντικείμενο, ο σκοπός, η διάρκεια της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται και τα δικαιώματα της NORTH AEGEAN SLOPS A.E. είτε β) στο πλαίσιο κανονιστικής υποχρέωσής τους για τήρηση εμπιστευτικότητας.
Η NORTH AEGEAN SLOPS A.E. έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Ζ. Δικαιώματα υποκειμένου
Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:
Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την NORTH AEGEAN SLOPS A.E., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της NORTH AEGEAN SLOPS A.E. για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας καιυπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της NORTH AEGEAN SLOPS A.E. για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον .

Άρνηση της NORTH AEGEAN SLOPS A.E. ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ.
Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς: «NORTH AEGEAN SLOPS A.E.» και να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση quality@northaegeanslops.gr .

Η παρούσα έχει αναρτηθεί στις 24/05/2018 στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

14.01.2018 Αντιμετώπιση ρύπανσης στις εγκαταστάσεις πόσιμου ύδατος της ΕΥΑΘ

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της εταιρείας μας με σκοπό την αντιμετώπιση πετρελαϊκής φύσεως ρύπανσης που μόλυνε δεξαμενή που τροφοδοτεί με πόσιμο νερό την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ύστερα από σχετική εντολή της ΕΥΑΘ ΑΕ, στις 14.01.2018, εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας έσπευσε στα ρυπασμένα σημεία, κατά μήκος του ποταμού Αλιάκμονα (Αγ.Βαρβάρα, Βραχιά, Σίνδος και Δεξαμενή Δ2) και αξιολόγησε την κατάσταση από πλευράς απαιτούμενων αντιρρυπαντικών μέσων και μεθόδων. Κατόπιν, με υποστήριξη πλωτών και χερσαίων μέσων μας, έγινε εφαρμογή και χρήση ειδικών απορροφητικών υλικών, μηχανισμών αναρρόφησης και πλωτών φραγμάτων, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού. Οι εργασίες αντιρρύπανσης συνεχίζονται προληπτικά ακόμη και σήμερα, ενώ αναμένονται να περατωθούν στο προσεχές διάστημα.

photo 2 blog 6

photo 3 blog 6

photo 4 blog 6

 

 

14.09.2017 Αποτροπή πετρελαϊκής ρύπανσης στις ακτές του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης λόγω της βύθισης του πετρελαιοφόρου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ».

Την άμεση βοήθεια της NORTH AEGEAN SLOPS Α.Ε. ζήτησε εσπευσμένα ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκειμένου να αποτρέψει την εισροή της πετρελαϊκής ρύπανσης σε ακτές, παραλίες και πλαζ της αρμοδιότητάς του, εξαιτίας της βύθισης του πλοίου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ».

 Στο πλαίσιο αυτό, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 14.09.2017 αντιρρυπαντικός εξοπλισμός, σκάφη, φορτηγά, βυτιοφόρα και εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας κατέφθασαν στην παραλία του πρώην camping της Βούλας, οπότε και ξεκίνησε η τοποθέτηση πλωτού αντιρρυπαντικού φράγματος μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων, από την άκρη της χερσονήσου της Πούντας (Χερσόνησος ΠΙΚΠΑ) με κατεύθυνση νότια προς την Αίγινα.

Αποτέλεσμα ήταν, οι διάσπαρτες πετρελαιοκηλίδες και τα επιπλέοντα συσσωματώματα του διαρρεύσαντος μαζούτ να εγκλωβίζονται πίσω από το φράγμα και να συλλέγονται στη συνέχεια με τη βοήθεια απορροφητικών υλικών και ειδικών σκαφών.

Χάρις στην έγκαιρη πόντιση και διευθέτηση των πλωτών φραγμάτων, αποτράπηκε έγκαιρα η προσπέλαση της ρύπανσης προς τις ακτές του Δήμου, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις παραλίες της περιοχής, όταν ακτές και πλαζ γειτονικών Δήμων είχαν ήδη υποστεί σημαντική οικολογική και οικονομική καταστροφή.

Μέσα και προσωπικό της εταιρείας μας εργάζονται καθημερινά και παραμένουν σε συνεχή διαθεσιμότητα στην περιοχή έτσι, ώστε να επιτηρούν και ελέγχουν άμεσα την εξέλιξη του ρυπαντικού φαινομένου, μέχρι την οριστική απομάκρυνση του κινδύνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η όλη επιχείρηση της εταιρείας μας αποτελεί μια μοναδική και καινοτόμα πρακτική για τα ελληνικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψει το γεγονός  ότι το συγκεκριμένο πλωτό φράγμα είναι το μεγαλύτερο σε μήκος που έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα για την αποτροπή πετρελαϊκής ρύπανσης.

Η NORTH AEGEAN SLOPS Α.Ε. απέδειξε, για ακόμη μια φορά, ότι αποτελεί μια από τις πρωτοπόρες ελληνικές εταιρείες στο συγκεκριμένο αντικείμενο, διαθέτοντας σύγχρονα μέσα και εκπαιδευμένα στελέχη που μπορούν να επέμβουν έγκαιρα και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση κάθε τύπου περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης.  

 

ΦΩΤΟ 3 ΓΙΑ BLOG NEWS No5

TOP