Χερσαία Μέσα

Η συστάδα των εταιριών που τελεί υπό κοινή διαχείριση διαθέτει έναν σύγχρονο στόλο από πλωτά και χερσαία μέσα, καθώς και ειδικό μηχανοκίνητο, φορητό και χειρωνακτικό εξοπλισμό, για να παράσχει απρόσκοπτα, έγκαιρα και αποτελεσματικά το σύνολο των υπηρεσιών της, σε ξηρά και θάλασσα. Ενδεικτικά:

Στην ξηρά

 • Ιδιόκτητες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις – δεξαμενές πετρελαιοειδών αποβλήτων χωρητικότητας 1500m3
 • Βυτιοφόρα οχήματα συλλογής-μεταφοράς πετρελαιοειδών και άλλων αποβλήτων (ADR, με πίεση κενού και αναρροφητική αντλία)
 • Βυτιοφόρα οχήματα συλλογής-μεταφοράς αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
 • Βυτιοφόρα οχήματα συλλογής-μεταφοράς λυμάτων.
 • Φορτηγά αυτοκίνητα συλλογής-μεταφοράς αποβλήτων (skip-loaders, hook-lifts).
 • Κλειστά οχήματα τύπου van.
 • Φορτωτές.
 • Διαμορφωτές γαιών.
 • Φορτωτές.
 • Τετραξονικά φορτηγά χωματουργικών.
 • Τσάπες εκσκαφής.
 • Περονοφόρα, σάρωθρα, αγροτικά οχήματα 4x4 και λοιπά βοηθητικά οχήματα.
 • Όχημα μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων.
 • Όχημα μεταφοράς επικινδύνων νοσοκομειακών αποβλήτων.
 • Αποφρακτικά μηχανήματα .
 • Συσκευασίες συλλογής και αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων τύπου UN.
 • Containers (open top, press) και κάδοι απορριμμάτων.
 • Πλυστικά μηχανήματα.
 • Συστήματα ατμογεννήτριας και σερπαντίνων (Ικανότητα: 2000 kg/h & 1000 kg/h).
 • Συγκροτήματα παροχής ενέργειας – Power packs (Ισχύς: 78 KW / 2300 rpm).

 

Συλλογή πετρελαιοειδών αποβλήτωνΣυλλογή πετρελαιοειδών αποβλήτωνxersai-mesa1Συλλογή πετρελαιοειδών αποβλήτων Κοχλιομεταφορείς (φόρτωση δημητριακών)Κοχλιομεταφορείς (φόρτωση δημητριακών)Αποθήκευση πετρελαιοειδών αποβλήτωνΑποθήκευση πετρελαιοειδών αποβλήτωνΣυλλογή πετρελαιοειδών αποβλήτωνΣυλλογή πετρελαιοειδών αποβλήτωνΣυλλογή επικίνδυνων υγρών αποβλήτωνΣυλλογή επικίνδυνων υγρών αποβλήτων Συλλογή αποβλήτων λιπαντικών ελαίων Συλλογή αποβλήτων λιπαντικών ελαίων Συλλογή στερεών αποβλήτων (Hook-lift)Συλλογή στερεών αποβλήτων (Hook-lift)Συλλογή λυμάτωνΣυλλογή λυμάτωνΑπορριμματοφόρα οχήματαΑπορριμματοφόρα οχήματαΌχημα μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντωνΌχημα μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντωνΔιαμορφωτές γαιών (grader)Διαμορφωτές γαιών (grader)Οχήματα van πολλαπλής χρησιμότηταςΟχήματα van πολλαπλής χρησιμότηταςΌχημα μεταφοράς ιατρικών αποβλήτωνΌχημα μεταφοράς ιατρικών αποβλήτωνΤετραξονικά φορτηγάΤετραξονικά φορτηγάΤσάπεςΤσάπεςΦορτωτέςΦορτωτέςΑγροτικά οχήματα 4x4Αγροτικά οχήματα 4x4Κινητό σύστημα επεξεργασίας λάσπης/λιπώνΚινητό σύστημα επεξεργασίας λάσπης/λιπώνΚάδοι container >30m3Κάδοι container >30m3Κάδοι container ανοιχτού τύπουΚάδοι container ανοιχτού τύπουΚάδοι ανακυκλώσιμων αποβλήτωνΚάδοι ανακυκλώσιμων αποβλήτωνΚάδοι απορριμμάτωνΚάδοι απορριμμάτωνΠερονοφόρα Περονοφόρα Οχήματα σάρωσηςΟχήματα σάρωσηςΣυσκευασίες τύπου UNΣυσκευασίες τύπου UNΠλυστικά μηχανήματα (ζεστό/κρύο νερό)Πλυστικά μηχανήματα (ζεστό/κρύο νερό)

TOP