Νέα

Για τρίτη συνεχή χρονιά, φοιτητές του μαθήματος «Μεταφορές και  Περιβάλλον», με διδάσκοντες τους κ.κ. Βούγια Σπύρο και Παλάντζα  Γιώργο, επισκέφτηκαν τα γραφεία της εταιρείας μας, στο πλαίσιο εξωστρέφειας του μαθήματος σε σχέση με την αγορά εργασίας.

Η NORTH AEGEAN SLOPS A.E. ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε ισχύ από την 25/05/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας, προσωπικού χαρακτήρα, και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας, η οποία θα κοινοποιηθεί και σε κάθε προμηθευτή και συναλλασσόμενο της εταιρείας που είναι φυσικό πρόσωπο ή ως φυσικό πρόσωπο πουν εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο.
Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με τη NORTH AEGEAN SLOPS A.E. όπως ενδεικτικά σε Πελάτες και Προμηθευτές που διατηρούν μόνιμη ή περιοδική σχέση συνεργασίας με την NORTH AEGEAN SLOPS A.E. στους νόμιμους ανά περίπτωση εκπροσώπους αυτών καθώς και στους ειδικούς ή καθολικούς τους διαδόχους, σε εκπροσώπους νομικών προσώπων και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχει συναλλακτικές σχέσεις με την NORTH AEGEAN SLOPS A.E.
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της NORTH AEGEAN SLOPS A.E., είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει η NORTH AEGEAN SLOPS A.E. από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματός αυτού ή της ίδιας της NORTH AEGEAN SLOPS A.E.
Η NORTH AEGEAN SLOPS A.E., σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους. Από τον ανωτέρω ορισμό της “επεξεργασίας” σημαίνει ότι σε μια υπηρεσία στην έννοια αυτή υπάγεται τόσο η αυτοματοποιημένη, όσο και η δια χειρός επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ιδίως:

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της εταιρείας μας με σκοπό την αντιμετώπιση πετρελαϊκής φύσεως ρύπανσης που μόλυνε δεξαμενή που τροφοδοτεί με πόσιμο νερό την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ύστερα από σχετική εντολή της ΕΥΑΘ ΑΕ, στις 14.01.2018, εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας έσπευσε στα ρυπασμένα σημεία, κατά μήκος του ποταμού Αλιάκμονα (Αγ.Βαρβάρα, Βραχιά, Σίνδος και Δεξαμενή Δ2) και αξιολόγησε την κατάσταση από πλευράς απαιτούμενων αντιρρυπαντικών μέσων και μεθόδων. Κατόπιν, με υποστήριξη πλωτών και χερσαίων μέσων μας, έγινε εφαρμογή και χρήση ειδικών απορροφητικών υλικών, μηχανισμών αναρρόφησης και πλωτών φραγμάτων, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού. Οι εργασίες αντιρρύπανσης συνεχίζονται προληπτικά ακόμη και σήμερα, ενώ αναμένονται να περατωθούν στο προσεχές διάστημα.

photo 2 blog 6

photo 3 blog 6

photo 4 blog 6

 

 

Την άμεση βοήθεια της NORTH AEGEAN SLOPS Α.Ε. ζήτησε εσπευσμένα ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκειμένου να αποτρέψει την εισροή της πετρελαϊκής ρύπανσης σε ακτές, παραλίες και πλαζ της αρμοδιότητάς του, εξαιτίας της βύθισης του πλοίου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ».


Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της NORTH AEGEAN SLOPS A.E. και του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών του ΑΠΘ υπογράφτηκε στις 11.03.2016.

TOP