Συνεργαζόμενοι φορείς

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιηθεί από τη NORTH AEGEAN SLOPS A.E., η οποία θα συνεργαστεί επιστημονικά και ερευνητικά με ακαδημαικά μέλη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

 

TOP