Χωματουργικές Εργασίες & Μηχανήματα Έργου

Χωματουργικές εργασίες

 • Διάθεση και χρήση ιδιόκτητων μηχανημάτων έργου και φορτηγών οχημάτων:
  • Ισοπεδωτές γαιών (grader)
  • Τετραξονικά φορτηγά
  • Τσάπες
  • Φορτωτές
  • Αγροτικά οχήματα 4x4
  • Οχήματα βαν πολλαπλής χρήσης
 • Γενικές εκσκαφές.
 • Αρδευτικά.
 • Διαμορφώσεις χώρου.
 • Επιχωματώσεις.
 • Μπαζώματα.
 • Μεταφορά αδρανών υλικών.
 • Οδοποιία.
 • Διάνοιξη καναλιών ύδρευσης, κλπ.

Φωτογραφικό Υλικό

xomatourgikes-ergasies-1Τετραξονικά Φορτηγάxomatourgikes-ergasies-2Διαμορφωτές Γαιών (Grader)xomatourgikes-ergasies-3Τσάπεςxomatourgikes-ergasies-4Φορτωτές

TOP